Ce presupune o editare de carte profesionistă

Ce presupune o editare de carte profesionistă?

Editare de carte profesionistă – ce presupune aceasta și care este procesul prin care cartea ta ajunge să fie citită îți explică house of publishing EvoPUBLISHING

După finalizare, un manuscris are nevoie de o editare de carte profesionistă pentru a ajunge pe raftul librăriilor virtuale sau fizice. Iar editarea de carte presupune anumiţi paşi cu scopul de a se realiza un produs de calitate. Drumul cărţii de la stadiul de manuscris la carte tipărită arată cam aşa:

1. Prezentarea cărţii

Aceasta îi revine autorului care va trebui să discute cu editura şi să prezinte pe scurt manuscrisul său. Acesta trebuie să fie original, dar şi să respecte un minimum de redactare şi să fie în regulă din punct de vedere social. Nu va publica nimeni o carte non-ficţională rasistă de exemplu, sau discriminatoare.

2. Trimiterea manuscrisului către editură

Acesta poate fi în format electronic (de obicei un document editabil), dar şi în format fizic (da, se trimit şi cărţi scrise de mână).

3. Analiza manuscrisului

Această etapă o va îndeplini editura. Manuscrisul va fi lecturat şi analizat pentru a i se prezenta autorului serviciile necesare, dar şi forma sa tipărită.

4. Încheierea unui contract între autor şi editură

Se vor stabili termenii şi condiţiile publicării de carte, tirajul, data de livrare, drepturile de autor etc.

5. Editarea propriu-zisă a cărţii

Această editare presupune încă o lectură atentă şi, după caz, operaţiuni de corectură, stilizare, redactare, tehnoredactare, realizarea unei coperte, inserare de imagini, ilustrare. Fiecare operaţiune necesită o atenţie deosebită şi discuţii anterioare cu autorul pentru ca produsul să fie unul competitiv pe piaţa literară şi calitatea sa să fie una superioară.

6. Conform contractului încheiat se vor tipări exemplarele de carte şi se vor livra autorului.

Acum să ne axăm pe editarea de carte şi să vedem ce presupune o editare de carte profesionistă!

Dacă ai nevoie de servicii editoriale pentru a-ți publica manuscrisul – vizitează pagina editurii EvoPUBLISHING!

1. Lectura atentă a manuscrisului

Este foarte importantă pentru ca redactorul să îşi poată nota principalele puncte de interes.

2. Redactarea cărţii

În cazul în care sunt manuscrise trimise prin poştă sau curier, scrise de mână sau chiar la calculator, dar nu mai există documentul digital, e necesară o redactare electronică a cărţii.

3. Corectura manuscrisului

Corectura este esenţială în succesul unei cărţi. În primul rând printr-o redactare corectă, conformă cu normele limbii române (sau în oricare altă limbă scrii), îţi respecţi cititorii.

Editura cunoaşte acest aspect, mai ales că este şi renumele ei în joc şi atunci nu va publica o carte fără o corectură prealabilă.

Corectura se face cu atenţie pentru a elimina orice eventuală eroare de scriere (gramatică, punctuaţie, ortografie etc.) şi se va verifica inclusiv corectitudinea referinţelor (substantivele proprii, notele de subsol, bibliografia etc.).

Corectura are rolul de a retuşa şi de a îmbunătăţi semnificativ calitatea textului literar.

4. Stilizarea manuscrisului

Alături de corectură stă şi stilizarea.

Stilizarea este mai complexă decât corectura, iar redactorul intervine pe formularea frazelor, uneori rescriind şi paragrafe, bineînţeles, înştiinţând autorul şi discutând cu acesta.

Prin stilizare se va prelucra textul, se va păstra esenţialul, dar se va oferi claritate şi frumuseţe conţinutului (claritatea exprimării, redundanţa, expresiile care nu pun textul într-o lumină favorabilă).

Totodată se vor verifica atent şi se vor stiliza aspectele ce ţin de logica şi consecvenţa scrierii.

5. Tehnoredactarea (şi inserarea de ilustraţii unde e cazul)

Tehnoredactarea implică aranjarea textului în pagină şi inserarea de ilustraţii acolo unde ele există. Alegerea fontului, mărimea lui, separarea capitolelor, spaţierea, indentarea corectă, taburile şi multe alte elemente ţin de tehnoredactare care îi oferă cărţii un aspect lizibil şi elegant.

Formatarea textului este realizată de către un tehnoredactor astfel încât produsul final să fie, din punct de vedere vizual, atractiv şi neapărat uşor lizibil.  

6. Realizarea copertei

Se vor discuta cu autorul diverse variante de coperte de carte. Editura poate sugera şi va trebui să găsească un echilibru între dorinţele autorului şi viziunea proprie.

7. Discuţii finale cu autorul

Este absolut necesar ca autorul cărţii să fie informat constant în legătură cu procesul de editare şi să i se prezinte varianta finală a produsului său înainte de tipărire.

Pe lângă faptul că este o chestiune etică, e normal ca autorul cărţii să aibă preferinţele proprii de care editura să ţină cont.

Trăim în Era Digitală şi am presupune că toate etapele se fac computerizat, însă nu în totalitate şi cu atât mai puţin în context cultural-artistic.

Imaginează-ţi că încă nu s-a inventat programul care să scoată virgulele nedorite dintre subiect şi predicat, care să sublinieze dezacordurile gramaticale, care să identifice apoziţiile într-un text, care să înfrumuseţeze conţinutul prin rescriere şi lista poate continua.

Nici măcar super-programul de pus diacritice nu e perfect, ci dă cu rest destul de mare.

În acelaşi timp, niciun soft nu va avea puterea de a citi şi de a decide în locul editorului dacă o carte merită sau nu să fie publicată. Creierul uman este indispensabil în situaţii de genul acesta, iar o editare de carte profesionistă presupune existenţa unor profesionişti, oameni cu experienţă în domeniu, care pot transforma un manuscris într-o carte demnă de cititori.

Distribuie gratuit prietenilor informație interesantă și de interes pentru a-i ajuta și urmărește-ne pe rețelele de socializare ca să rămâi la curent!

Servicii de publicitate - Reclama ta aici
Shopping Cart
Scroll to Top